മല്ലു Xender [ Mallu ] Xender Malayalam Version App Apk Download

Author
Xender Team
Type
Apk Download
Version
3.3.1025
Requirement
Andriod 2.3 and up +

മല്ലു Xender ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പഴയ ഒർജിനൽ xender അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ട് . ( Please Uninstall Old / Playstore Version Of xender before installing Mallu Version

Category:
Rating : 3.9/5 (1000+)

App Description

മല്ലു Xender [ Mallu ] Xender Malayalam Version apk

is the popular Free Android App .It will work on most of the devices like Samsung Galaxy,Samsung Galaxy Note,HTC,Sony Ericsson,Micromax,Lava,Intex,Karbonn,One plus,Xiomi,Redmi,YU,Vivo,Lenovo,Vibe,and all other Android mobile phones.Tested it on Android version 2.2,4.0,4.1,4.2 jelly bean and 4.4 kitkat,5.0,5.1 LollyPop ,6.0,6.1,Marshmellow,7.0 Nougat

Note :
Please Uninstall Old / Playstore Version Of xender before installing Mallu Version

Xender the better than best app for your file sharing needs

☆ Share any type of files in any places at any time
☆ Absolutely without mobile data usage
☆ 200 times Bluetooth transfer speed
☆ Supports Android, IOS, Windows, PC/ Mac cross-platform transferring
☆ No need for USB connection and PC software installation
☆ Over 100 million files transferred daily
☆ Play all music and videos
☆ Wifi file transfer master

 

 

Comments